Novice

Sistem ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001:2015

ISO 14001

 

 

 

V sodelovanju s podjetjem Bureau Veritas d.o.o. smo pričeli z izobraževanjem kadrov za uspešno uvajanje sistema ravnanja z okoljem in zahtev ISO 14001:2015.

ISO 14001 je sistem za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Je eno najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu.

V podjetju M&P Burja d.o.o se zavedamo svoje odgovornosti do okolja, zato upamo, da čimprej uspešno zaključimo postopek certificiranja.